GOODYEAR “100% SATISFACTION” garantija

+ paplašinātā riepu bojājumu apdrošināšanas programma

Ar Goodyear “100% SATISFACTION” garantiju mēs vēlamies parādīt, ka jaunievedums, drošība, žurnālu testi un augsta kvalitāte ir vairāk nekā vārdi.

 

Mums rūp jūsu apmierinātība!

 

Ar GOODYEAR “100% SATISFACTION” garantiju jaunajai Goodyear vasaras riepu kolekcijai, jūs tikai iegūsiet: ja neesat apmierināts ar iegādātajām Goodyear vasaras riepām, mēs apmainīsim tās pret jaunu produktu. Turklāt, ja Jūsu jauniegādātās riepas tiks bojātas, tās varēs apmainīt pret jaunām!

GOODYEAR “100% SATISFACTION” garantija (turpmāk tekstā – “Kampaņa”) ir izstrādāta, lai sniegtu pārliecību, ka esat izvēlējies vienas no labākajām riepām, kādas pašlaik ir pieejamas! 

 

Noteikumi

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Kampaņa attiecas uz A) 14 dienu izmēģinājuma periodu un B) riepu bojājumu apdrošināšanu.
  2. Kampaņu rīko Goodyear Baltic OU.
  3. Kampaņa tiek rīkota un ir spēkā Latvijas teritorijā.
  4. Kampaņa ir spēkā no 01.03.2022 līdz 01.12.2022 un attiecas uz konkrēta Goodyear un Dunlop modeļa riepām, ja iegādātas vismaz četras vienādas (pēc izmēra, ātruma indeksa, slodzes indeksa un protektora zīmējuma) riepas, laika posmā no 01.03.2022 līdz 30.09.2022.
  5. Kampaņas riepu modeļi:

Vasaras:

GOODYEAR: EFFICIENTGRIP COMPACT, EFICIENTGRIP PERFORMANCE, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE2, EFFICIENTGRIP SUV, EFFICIENTGRIP 2 SUV, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3, EAGLE F1 ASYMMETRIC 5, EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV, EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 SUV, EAGLE F1 SUPERSPORT, EAGLE F1 ASYMMETRIC 6.

DUNLOP:  STREETRESPONSE 2, SPORT BLURESPONSE, SPORTMAXX RT, SPORTMAXX RT2, SPORTMAXX RT2 SUV, SPORTMAXX GT, QUATTROMAXX.

All season:

GOODYEAR: VECTOR 4SEASONS G2, VECTOR 4SEASONS G3, VECTOR 4SEASONS SUV G2, VECTOR 4SEASONS G3 SUV;

DUNLOP: SPORT ALL SEASON.

Riepas jāiegādājas un jāuzstāda pie viena un tā paša izplatītāja.

  1. Kampaņa tiek rīkota pie pilnvarotiem Goodyear Riepu izplatītājiem. Precīzs izplatītāju saraksts ir pieejams vietnē www.goodyear-promo.eu/lv sadaļā “Izplatītāju saraksts”.

 

 1. Kā piedalīties kampaņā?
  1. Laika posmā no 01.03.2022. līdz 30.09.2022. iegādājieties jebkura modeļa četru riepu komplektu, kas norādīts šo noteikumu 1.paragrāfa 1.5. punktā. Jums izsniegs īpašu Kampaņas plastmasas karti ar unikālu numuru.
  2. Reģistrējiet karti vietnē www.goodyear-promo.eu/lv 14(četrpadsmit) dienu laikā, pēc riepu iegādes.
  3. Kartes reģistrācija ir jauniegādāto riepu bojājumu garantijas aktivizēšana. Nereģistrēta karte Kampaņā nav derīga.
  4. Aizpildot reģistrācijas veidlapu, ieskenējiet pirkuma čeku vietnē www.goodyear-promo.eu/lv. Čeks tiks saglabāts sistēmā kā pirkuma pierādījums. Ja nevēlaties ieskenēt pirkuma dokumentu, saglabājiet to līdz akcijas beigām. Ja riepas tiks pārdurtas/atdotas, Jums lūgs uzrādīt pirkuma pierādījumu un Kampaņas kartes numuru.
  5. Ja riepas ir bojātas, vērsieties pie tā paša riepu izplatītāja, kur tās iegādājāties un uzstādījāt.
  6. Kampaņa attiecas uz visiem riepu bojājumiem, kas radušies normālas braukšanas rezultātā, proti, caurums, noberzums, plīsums trieciena ietekmē.
  7. Viena persona var apdrošināt ne vairāk kā divus riepu komplektus.
  8. Kampaņas laikā viena riepa tiek apdrošināta tikai vienu reizi.
  9. Caurdurtu riepu var nomainīt pret jaunu tikai tad, ja riepu izplatītājs atzīst to par neremontējamu (remonta izmaksas sedz patērētājs).

 

 1. Riepas, kurām piemēro 14 dienu izmēģinājuma periodu:
  1. to nodilums nevar pārsniegt 1 mm no sākotnējā protektora dziļuma;
  2. tām nevar būt nekādi fiziski bojājumi (skrāpējumi, caurumi utt.);
  3. tās jāatdod 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc to iegādes datuma, ko apliecina pirkuma dokuments;
  4. jāaizpilda riepu izplatītāja dotā prasījuma veidlapa;
  5. patērētājs sedz uzstādīšanas un citas papildu izmaksas.

 

 1. Riepas, kurām piemēro Riepu bojājumu garantijas programmu:
  1. Riepu protektora dziļumam jābūt vismaz 3 mm;
  2. Riepām jābūt reģistrētām Kampaņas tīmekļa vietnē www.goodyear-promo.eu/lv, un pirkuma čeks jāieskenē vai jāuzrāda;
  3. Riepas var būt bojātas normālas braukšanas apstākļos pārduršanas, noberzuma vai plīšanas rezultātā.
  4. Jābūt uzmontētām uz automobīļa, kuram tās tika iegādatas un uz kuru tās reģistrētas vietnē www.goodyear-promo.eu/lv.

Saskaņā ar kampaņas noteikumiem apmainīt var tikai riepas, kuras nav iespējams saremontēt.

 

 1. Personas datu aizsardzība:
  1. Pārzinis Goodyear Baltic OU apstrādās Kampaņas dalībnieku personas datus sekojošiem nolūkiem:
   1. Kampaņas norises nodrošināšanai: vārds, uzvārds, kartes numurs, pārdevēja nosaukums, pirkuma un montāžas datums, riepu modelis, riepu izmērs, dzimšanas datums, pilsēta, telefona numurs, e-pasts, rēķins/čeks;
   2. Statistika par Kampaņas dalībniekiem: mašīnas marka, mašīnas izlaiduma gads, dzimums;
   3. Aizsargāšanās pret negodīgu rīcību: mašīnas valsts reģistrācijas Nr.;
   4. Preču un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana: viedoklis par iegādātajām riepām;
   5. Tiešais mārketings: vārds, uzvārds, e-pasts;
  2. Pārzinis  Goodyear Baltic OU apstrādās Kampaņas dalībnieku personas datus uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
   1. Mērķis Nr.1 "Kampaņas norises nodrošināšana" un Nr. 5 "Tiešais mārketings" – uz piekrišanas pamata;
   2. Pārējiem mērķiem dati tiks apstrādāti pamatojoties uz likumiskajām interesēm.
  3. Pārzinim Goodyear Baltic OU ir sekojošas likumiskās intereses Kampaņas dalībnieku personas datu apstrādē:
   1. Mērķis Nr. 2 "Statistika par Kampaņas dalībniekiem" – likumiska interese ievākt statistiku par klientiem;
   2. Mērķis Nr. 3 "Aizsargāšanās pret negodīgu rīcību" – likumiska interese pieņemt mērus un ievākt informāciju, kas var būt nepieciešama, lai aizsargātu tiesības un intereses;
   3. Mērķis Nr. 4 "Preču un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" – likumiska interese apkopot klientu viedokļus par precēm un pakalpojumiem ar mērķi tos uzlabot.
  4. Pārzinis Goodyear Baltic OU nevarēs nodrošināt dalību Kampaņā tiem dalībniekiem, kuri nesniegts obligāti sniedzamos personas datus.
  5. Goodyear Baltic OU nodos personas datus par Kampaņas dalībniekiem trešajai personai – datu apstrādātājam – kas uztur un administrē  Kampaņas tīmekļa vietni.
  6. Kampaņas dalībnieku personas dati tiks uzglabāti sekojošus laika periodus:
   1. Vārds, uzvārds, kartes numurs, pārdevēja nosaukums, pirkuma un montāžas datums, riepu modelis, riepu izmērs, dzimšanas datums, pilsēta, telefona numurs, e-pasts, rēķins/čeks, kas apstrādāti Kampaņas norises nodrošināšanas mērķim, tiks saglabāti Kampaņas norises laikā un papildus 3 gadus pēc tās noslēguma;
   2. Mašīnas marka, mašīnas izlaiduma gads, dzimums tiek apstrādāti statistikas par Kampaņas dalībniekiem nolūkos un tiks saglabāti 3 gadus;
   3. Mašīnas valsts reģistrācijas Nr., kas tiek apstrādāts, lai aizsargātos pret negodīgu rīcību, tiks saglabāts Kampaņas norises laikā un papildus 3 gadus pēc tās noslēguma;
   4. Viedoklis par iegādātajām riepām, kas tiek apstrādāts preču un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkiem,   tiks saglabāts 3 gadus;
   5. Vārds, uzvārds, e-pasts, kas tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem,  tiks apstrādāti 3 gadus no brīža, kad piekrišana tika dota.
  7. Kampaņas dalībniekiem ir sekojošas tiesības attiecībā uz to personas datiem:
   1. pieprasīt no Goodyear Baltic OU piekļuvi personas datiem un to labošanu, dzēšanu vai datu apstrādes ierobežošanu;
   2. tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja tā balstīta uz likumiskām interesēm;
   3. tiesības saņemt personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);
   4. tiesības atsaukt piekrišanu;
   5. tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.
  8. Kampaņas dalībnieki var īstenot savas tiesības sazinoties ar Goodyear Baltic OU pa e-pastu nordic_dataprivacy@goodyear.com.

 

 1. Kampaņa nav spēkā un nesedz šādus gadījumus:
  1. Ja riepas tiek bojātas autoavārijas, vandālisma, zādzības, ugunsgrēka vai riepu ķēžu dēļ vai tad, ja bojājums ir kosmētisks vai novēršams;
  2. Riepas, kam ir atjaunotas rievas, vai bezkameras riepas, kurās lietota kamera, vai riepas protektora dziļums ir mazāks nekā 3 mm;
  3. Riepas, kas izmantotas autosacīkstēs vai trasē;
  4. Riepas, kas jau vismaz vienu reizi ir nomainītas bojājuma dēļ;
  5. Bezspiediena (ROF – Run on Flat) Riepas.

 

 1. Goodyear Baltic OU ir tiesības atcelt vai pārtraukt Kampaņu jebkurā laikā, paziņojot par to Kampaņas tīmekļa vietnē www.goodyear-promo.eu/lv.

 

 

Īpašā „100% SATISFACTION” GARANTIJA tiek piemērota papildus Goodyear Tires standarta noteikumiem, kā arī noteikumiem, ko var piemērot Goodyear izplatītājs. Lai saņemtu precīzu informāciju par šiem noteikumiem, sazinieties ar savu Goodyear izplatītāju. Garantijas mērķis nav ierobežot jūsu patērētāja tiesības saskaņā ar likumu vai standarta noteikumiem, ko paredz Goodyear Baltic OU.

 

Šo garantiju ir sagatavojis Goodyear Baltic OU.